Τελευταία νέα του ελαιολάδου

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στην προσπάθεια ενίσχυσης των μέσων προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων πρακτικών, αλλά και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών για δύο πολύ σημαντικά, για την ελληνική οικονομία, αγροτικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, συμμετέχει στη δράση «Οι Δρόμοι της Ελιάς». Βασικοί στόχοι αυτής της δράσης είναι, όσον αφορά στο ελαιόλαδο, η δημιουργία ψηφιακού αποτυπώματος για κάθε δείγμα ελαιολάδου και η ανάπτυξη μοντέλων για την διάκριση των δειγμάτων με βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. ποικιλία, φρεσκότητα κ.α.) και όσον αφορά στην επιτραπέζια ελιά, η χαρτογράφηση του μικροβιώματος εμβληματικών ποικιλιών επιτραπέζιας Ελιάς (Κονσερβολιά, Καλαμών, Χαλκιδικής) κατά την μεταποίησή τους σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και η συσχέτιση του με αυτές, η καταγραφή του οικοσυστήματος στο τελικό μεταποιημένο προϊόν, και η αξιολόγηση του.
Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τους συμμετέχοντες φορείς, από κρατικούς φορείς, καθώς και από ενώσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας Ελιάς.

Κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η ελληνική ελιά και το ελληνικό ελαιόλαδο δεν συμπεριλήφθηκαν στους δασμούς που επιβλήθηκαν από τις Η.Π.Α στα αντίστοιχα ισπανικά προϊόντα.

Αλλαγές στο εμφιαλωμένο ελαιόλαδο και τη διάθεση του στην εστίαση προετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, μέσω τροποποίησης νομοθετικών διατάξεων που υπάρχουν από το 2017. Στόχος είναι να δοθεί ένα τέλος στη διάθεση χύμα και αγνώστου προέλευσης και ποιότητας ελαιολάδου στα καταστήματα εστίασης της Ελλάδας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τυποποιημένου προϊόντος.